• شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی ازدیدگاه مصرف کننده نهایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/04
  • تعداد بازدید: 270
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی ازدیدگاه مصرف کننده نهایی

  هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی در ایران بود. در مورد روش جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. در مرحله اول: مبانی نظری، مرور ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق و شناسایی عوامل موثر در آمیخته بازاریابی در صنعت استخراج گردید. در مرحله دوم: با مصاحبه با خبرگان عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در صنعتت آرایشی و بهداشتی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک ahp فازی اولویت بندی می گردند.

  جامعه آماری شرکت های بزرگ صنعت آرایشی و بهداشتی در ایران بود که با توجه به نظرات 20 نفر از خبرگان این صنعت چهار زمینه محصول، قیمت، ترفیع و توزیع به عنوان عوامل تاثیرگذار بر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی شناسایی شد که از این میان عوامل محصول با وزن 0.507 به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر آمیخته بازار یابی در صنعت آرایشی شناسایی گردید.

  از میان عوامل محصول ، عامل کیفیت محصولات برند آرایشی با وزن 0.488 ، از میان عوامل قیمت ، عامل تعادل مناسبی بین قیمت و کیفیت محصولات با وزن 0.665 از میان ترفیع عامل ارائه فنون پیشبرد فروش مانند ارائه کوپن تخفیف به مشتریان با وزن 0.517 و از میان عامل توزیع عامل دستبابی از طریق کانال های فروش متعددی و همچنین فروش آنلاین با وزن 0.667 بیشترین تاثیر را داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها