• اثر ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند: نقش تعامل برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/04
  • تعداد بازدید: 174
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثر ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند: نقش تعامل برند

  هدف: بررسی روابط بین گیمیفیکیشن، درگیری با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی است. روش : ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش ، تحقیقی توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی در سایت نظر سنجی پولر که حجم نمونه 384 نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است.

  به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 spss و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار pls3 2 smart استفاده شده است. یافته ها: ویژگی های گیمیفیکیشن بر تعامل برند و ارزش ویژه برند تاثیر معنی داری می گذارد . تعامل عاطفی و شناختی برند بر آگاهی و وفاداری برند به طور مثبتی موثر بوده است. وهمچنین تعامل اجتماعی بر تعامل شناختی به طور مثبت تاثیرگذار بوده است. نتیجه گیری: تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی نیست ، زیرا لازم است تاثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید