• تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر نقش ارزش افزوده اقتصادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/08
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر نقش ارزش افزوده  اقتصادی

  در عصرحاضر که عصر حاکمیت دانش بر جوامع و شرکت ها می باشد برای باقی ماندن در اقتصاد رقابتی می‌بایست شرکت ها اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری کنند. زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابتی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است.

  هدف اصلی این  پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور از داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 و مدل داده های ترکیبی و روش رگرسیون چند متغیره، استفاده شد.

  در این پژوهش، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش مشخص نمود که سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری و پایداری سود تاثیر ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها