• به کارگیری مدل سوات (swot) در مدارس دوزبانه دوره اول و دوم ابتدایی (اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تأکید بر خلق استراتژی های کاربردی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 688
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف این پژوهش شناسایی چالش‌ ها و فرصت‌ های موجود در مدارس دوزبانه شهرستان اهواز می‌باشد که با به کارگیری مدل سوات (swot) در پی شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش ‌ها و فرصت ها می ‌باشد. لذا روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات روش تحلیل متنی می‌باشد. جامعه مورد نظر در این پژوهش تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز می باشد که با به ‌کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از بین 212 مدرسه موردنظر 22 مدرسه که بیشترین جمعیت دانش‌آموزان دوزبانه عرب زبان را داشتند انتخاب شده که در این مطالعات 28 معلم به‌عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؛ و با استفاده از روش مصاحبه داده‌ های موردنظر جمع‌ آوری شده است. سپس با به‌ کارگیری روش تحلیلی – تفسیری داده ‌های جمع ‌آوری شده تجزیه ‌و تحلیل شده است. در این مطالعات یافته ها در دو سطح که شامل چالش ‌ها (wt) و فرصت ‌ها (so) مطرح‌ شده است. مورادی همچون گسستگی عاطفی، انتظارات نامتعادل، بیگانگی نسبت به زبان آموزشی، تعارض و تداخلات زبانی، عدم به ‌کارگیری اشتراکات دوزبانی و ارتباط و تعامل ناقص را میتوان از جمله نقاط چالشی مطرح کرده و مواردی همچون توانایی درک جنبه‌های روان ‌شناختی دانش ‌آموزان دوزبانه، به‌ کارگیری مولفه های فرهنگی - اجتماعی حاکم در منطقه، توانایی درک مراحل رشد زبانی در دوزبانه ها، استفاده از روش اشتراکات زبانی (روش دوسویه) و استفاده از روش تلفیق زبانی (روش انتقالی) را به‌ عنوان فرصت‌ های موجود در این مدارس می توان بکار برد. لازم به ذکر است که برای به‌ کارگیری این فرصت ‌ها در میدان عمل وجهت مقابله با چالش ‌های روبه رو، استراتژی های عملی (so) در پایان این مطالعات مطرح‌ شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها