• سدهای خوب و سدهای بد: معیارهای زیست محیطی انتخاب سایت در پروژه-های سد برق آبی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 554
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه و هدف: سدهای برق آبی اغلب آسیب های جدی به محیط زیست وارد می کنند این آسیب ها به روشنی در دهه گذشته ثبت شده است. با این حال، بسیاری از کشورها در سراسر جهان، بر سدهای برق آبی جهت تامین بخش عمده ای از برق خود تاکید دارند. برق یک عامل کلیدی برای بهبود زندگی مردم در همه جای دنیا است. در کشورهای در حال توسعه، گسترش سریع شهرنشینی و رشد جمعیت باعث افزایش تقاضای برق در دهه های آینده، حتی با موفق ترین مدیریت تقاضا و اقدامات بهره وری انرژی خواهد بود. برنامه ریزان انرژی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه معتقد به ادامه ساخت سدهای برق آبی به عنوان یک منبع پایدار از برق هستند.

  روش بررسی: این مقاله برای کاهش قابل ملاحظه آسیب های زیست محیطی سدهای برق آبی از طریق انتخاب سایت مناسب توصیه های مهمی  دارد. اگر چه در درجه اول سدهای آمریکای لاتین در نظر گرفته شده است، ولی معیارهای قوی زیست محیطی و اجتماعی و شاخص های کمی بکار گرفته شده آن در سراسر جهان مفید می باشد. به این ترتیب، این مقاله قابل توجه افراد علاقه مند به سدهای برق آبی، سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی انرژی، شرکت های مشاوره زیست محیطی و دیگر سازمان های غیر دولتی و دانشگاه ها خواهد بود. این مقاله بخشی از گزارش های محیط زیستی و اجتماعی منتشر شده امریکا لاتین واحد مدیریت بخش توسعه پایدار منطقه کارائیب است.

  یافته ها: تجزیه و تحلیل زیست محیطی قبل از انتخاب محل سد می تواند سایت های بالقوه را با توجه به درجه مطلوبیت محیط زیست رتبه-بندی کند. در این مقاله برای انتخاب سایت، 13شاخص کمی که به راحتی از نقطه نظر زیست محیطی محاسبه می شود، بدست آمد. این شاخص ها شامل: سطح مخزن، زمان ماند آب در مخزن، زیست توده غرقابی، طول رودخانه مسدود شده، طول رودخانه خشک، تعداد شاخه های فرعی پایین دست، طبقه بندی مخزن، عمر مخزن، راه دسترسی از طریق جنگل، نیاز به اسکان مجدد، زیستگاه های طبیعی تحت تاثیر، تنوع گونه های ماهی بومی و اماکن فرهنگی تحت تاثیر است.

  نتیجه گیری: به طور کلی، سایت های سد برق آبی در شاخه های فوقانی با محیط زیست سازگار هستند، در حالی که در شاخه اصلی بزرگ رودخانه مشکل ساز هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها