• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله سنجش سطح سازمان یادگیرنده

  هدف این مقاله بررسی سطح چهار سازمان زیر مجموعه وزارت بهداشت از نظر میزان یادگیرندگی است. در این راستا، سنجش ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده در 4 سازمان تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت. در روند مرور مبانی نظری موضوع، مدل invest که توسط پرن، ردریک و ملرونی پیشنهاد شده است، مورد قبول واقع شد. پرسشنامه در میان چهار سازمان توزیع و درمجموع نظرات 131 نفر از اعضای هیأت علمی، پرستاران، مدیران ارشد و کارشناسان این سازمانها جمع آوری شد. یافته های به دست آمده بیانگر این است که جریان نسبتاً مناسب و سیر تکامل تدریجی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده، به ویژه در بیمارستان مفید وجود دارد. این جریان میتواند توسط عامل مدیریت و حمایتهای این عامل برای پیاده سازی فرهنگ یادگیری، تسریع شود.

  به طور کلی میتوان اذعان کرد که نقاط قوت در بعد یادگیرندگان الهام شده در کلیه سازمانها به چشم میخورد و بنابراین پتانسیل لازم برای حرکت به سمت مفهوم سازمان یادگیرنده وجود دارد. ارزش افزوده این مقاله را میتوان روشن ساختن سودمندی چشمانداز بهره گیری از یک مدل توانمند در زمینه سازمان یادگیرنده دانست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید