حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت محور در بافت های شهری تاریخی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 681
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  مقاله بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت ‌محور در بافت‌های شهری تاریخی ایران

  در دهه‌های اخیر عوامل مختلفی در فرایند شکل‌گیری سیاست ‌ها و برنامه ‌های حفاظتی و بازآفرینی بافت‌های شهری تاریخی در ایران تأثیرگذار بوده ‌اند. با چالش میان دو رویکرد بازآفرینی شهری و حفاظت شهری متخصصان درصدد ادغام این دو رویکرد، ارائۀ رویکردی جامع و یکپارچه و سرانجام ارائه معیارها و مؤلفه‌های مؤثر در هر دو برآمدند. هدف پژوهش حاضر بازشناسی ابعاد چارچوب نظری بازآفرینی شهری در جهت حفاظت شهری بر مبنای رویکرد بازآفرینی حفاظت‌ محور بافت‌های شهری تاریخی است.

  برای این منظور از یک سو اسناد، کنوانسیون‌ ها و بیانیه ‌های بین‌المللی مرتبط و از سوی سیر تکوینی سیاست‌ های داخلی ایران در حوزۀ بازآفرینی و حفاظت شهری مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته ‌اند و با بهره‌ گیری از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل محتوا به بازشناخت ابعاد چارچوب مفهومی رویکرد بازآفرینی حفاظت ‌محور، که شامل ۶ بعد «اقتصادی»، «اجتماعی»، «کالبدی»، «فرهنگی»، «مدیریتی» و «محیط زیستی» می ‌باشد که هر یک شامل زیرمؤلفه ‌های خود هستند، پرداخته می ‌شود. روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و مؤلفه‌های مورد بررسی و رویکرد حاکم بر پژوهش، تلفیقی از روش‌های توصیفی-تحلیلی می‌ باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها