• تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی تنش و کرنش در کشش عمیق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله توزیع تنش و کرنش در فرآیند کشش عمیق استوانه ای به کمک روابط تئوری، روشهای عددی و آزمایشات تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا روابط تئوری لازم برای بدست آوردن تنش و کرنش به کمک معادلات تعادل ارائه گردیده است. سپس با ارائه یک روش حل عددی و با استفاده از نرم افزار abaqus مقادیر تنش و کرنش با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت در هر المان از ورق بدست آمده است. آنگاه به منظور ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تئوری و عددی، یک قالب کشش عمیق طراحی و ساخته شده و آزمایشاتی انجام گردید. نتایج حاصل از تحلیل عددی تطابق خوبی را با نتایج تجربی بویژه در ناحیه فلنج و شعاع پروفیل ماتریس نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها