اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه و معادل سازی انتقال آلاینده ها در لاینرهای مرکب مدفن های مدرن شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مدفن های زباله مهندسی از لاینر های مرکب شامل یک لایه رسی متراکم شده که در روی آن یک لایه ژئوتکستایل و یا لایه رسی- ژئوسینتتیک قرار گرفته استفاده می شود. آیین نامه های موجود نوع لاینر را تعیین کرده و اجازه استفاده از یک لاینر جایگزین را به شرطی که این لاینر حداقل با لاینر توصیه شده توسط آیین نامه هم ارز و معادل باشد، می دهند. ارزیابی معادل سازی باید شامل فاکتور های مؤثر در انتقال آلاینده ها از سیستم لاینر همچون انتشار مولکولی، ادوکشن، جذب و تجزیه شیمیایی باشد. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار pollute میزان انتقال یون کلر از لاینرهای مختلف مقایسه و معادل سازی شده است. استفاده از لاینرهای رسی و رسی- ژئوسینتتیک به صورت منفرد و ترکیبی و لاینر دو گانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله حاکی از کاهش قابل توجه ضخامت لاینر رسی و میزان شیرابه عبوری از لاینر مرکب و دوگانه بود. پاره سازی سازه ها، المان کابل زنجیری، معادلات غیرخطی همچنین مدفن زباله شهری با یک زهکش و زهکش ثانویه (مضاعف)، مدل سـازی و مقایـسه شـده و مـشاهده گردیـد کـه در صـورت استفاده از زهکش ثانویه، میزان آلاینده های انتقال یافته به سفره آب زیرزمینی کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها