• شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی درصنعت خودروسازی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 4506
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   انتقال تکنولوژی یکی ازمهمترین مسائلی است که توجه بسیاری ازنهادها و گروه ها از جمله سیاست گذاران دولتی، بنگاه های سرمایه گذاری بین المللی و بسیاری از مدیران کسب وکار را به خودجلب نموده است زیرا رابطه نزدیکی میان رشد اقتصادی کشور و انتقال تکنولوژی وجود دارد. با وجود همه این توجهات، مطالعات تطبیقی و بررسی های به عمل آمده در زمینه مسائل مربوط به توسعه تکنولوژیکی صنعت خودروسازی کشور نشان می دهد که متاسفانه فرایند انتقال تکنولوژی در این صنعت از جنبه های مختلف با موانع و مشکلات بازدارنده متعددی مواجه می باشد لذا در این مقاله ابتدا با بررسی مطالعات انجام گرفته در این حوزه، موانع اصلی تاثیرگذار بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی کشور، شناسایی و تعیین گردید و سپس با جمع آوری نظر خبرگان و استفاده از تکنیک ahp گروهی به اولویت بندی موانع پرداخته شد تا از طریق شناسایی مهم ترین موانع و تمرکز در جهت رفع آنها،فرایند انتقال تکنولوژی در این صنعت بهبود یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها