• شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بهینه فناوری اطلاعات در حیطه خدمات شهری برای ایجاد مدلی بومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با پیشرفت فناوری، جنبه های بسیاری از فعالیت بین فردی چهره به چهره خدماتی, مابین فروشندگان ومشتریان با فناوری واسط بر پایه صفحات گسترده وب جایگزین شده صورت می گیرد . باالکترونیکی شدن فعالیت ها , طیفی از مراجعات شهروندان به سازمانهای عرضه کننده خدمات همچون شهرداری, کمتر شده است . کارکنان این سازمانها , در مواجه با این رویداد و نیز عدم شناخت کافی از این فناوری دراجرای فعالیت های خویش با ابهام روبرو شده اند.

  مقاله جاری, به عنوان زیربنای انتقال چندوچون این دگرگونی , ابتدا مدل ها ی پذیرش بومی و بهینه فناوری را موردبررسی قرار داده است. نشان داده که, تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل متاثر از عوامل فردی و بیرونی و نیز نگرش فرد است. پذیرش بهینه فناوری اطلاعات در شرایط عدم اطمینان, متغیر وابسته افرادنشان داده شده است.مطالعه جاری که در پی یافتن مدلی بومی برای بازارکار ایران در حیطه شهرداری است , میزان تاثیر هر یک از عوامل دخیل در تصمیم گیری به استفاده از فناوری اطلاعات را بررسی کرده و با استفاده از تراکنش میانگین ها,مهم ترین جواب بهینه برای متغییر وابسته را عامل آموزش بهینه و نیز استفاده آسان و در دسترس این فناوری شناسایی کرده است . پژوهش انجام شده در چارچوب مدل پذیرش فناوری بومی شده ارایه شده در این مقاله , از نوع پیمایشی بوده , و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها