• شناسایی و تحلیل عوامل برون سازمانی در پذیرش فناورری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1029
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سازمانها پیوسته در حال تغییر و تحول هستند. این تغییرات می تواند ناشی از ظهور و هجوم فناوری های جدید برای ورود به سازمان ها باشد، لذا متناسب با نوع و ماهیت سازمان، این فناوریها تحت مدلهای مختلف مورد پذیرش سازمان قرار می گیرند. نظر به اینکه تولید، توسعه و یا پذیرش فناوریها عمدتاً در سطح ملی و یا سازمان مورد بررسی قرار می گیرد، در این مقاله به شناسایی و بررسی عوامل برون سازمانی در پذیرش فناوریها پرداخته شد. عوامل مهم در قالب 4 دسته بندی مهم سیاستهای دولتی، دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی، ویژگیهای خاص هر فناوری، متغیرهای اقتصادی و بازار، طبقه بندی و به 30 عامل فرعی تر تقسیم شدند در ادامه این عوامل رتبه بندی شدند با روش تحلیلی- پیمایشی با طراحی پرسشنامه مبتنی بر طیف امیتازدهی لیکرت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد در مرحله ورود و نهادینه سازی فناوری به ترتیب عامل ویژگی های مختص هر فناوری در درجه اول اهمیت قرار داشته و به دنبال آن عوامل مربوط به قوانین و مقررات سیاستهای دولت در مرتبه دوم عوامل بودند و بیشتر از دو دسته بعدی دیگر در پذیرش فناوری به عنوان عامل های بیرون از سازمان، موثر بوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها