• راهبردها و الگوهای نظارت و ارزیابی (بر اساس شرایط خاص سازمان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 2186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نظارت و ارزیابی از مقوله هایی است که توجه مدیران را همواره به خود جلب کرده است.لیکن مقاومتهای محسوس وغیر محسوس از طرف ارزیابی شوندگان باعث گردیده تا نتایج ملموسی از آن ارایه نگردد. بحث نظارت وارزیابی از دو بعد متمایز عرضی و طولی قابل بررسی می باشد . در بحث عرضی نظام نظارت و ارزیابی در کل فرآیند نوآوری مطرح می گردد ودر مراحل مختلف آن فرایند نسبت به اعمال آن با توجه به شاخص های مربوطه اقدام می گردد. در بحث طولی نظارت و ارزیابی در سطوح سازمانها، پروژه ها و کارکنان مورد امعان نظر قرار می گیرد که در هر یک از سطوح، نوع خاصی از ارزیابی قابل اعمال بوده و در آ ن شرایط قابل بکار گیری خواهد بود. در این مقاله با تشریح کلان مدلهای نظارت و ارزیابی در ابعاد مذکور، نقاط ضعف وقوت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نکته اشاره می شود که برای ارایه مدل مناسب ارزیابی و نظارت در حوزه های مختلف،باید شرایط آن حوزه خاص مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شاخص ها و معیارهای مناسب نسبت به طراحی الگوی مناسب در حوزه مورد نظر اقدام نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها