• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 860
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   اصل 44 قانون اساسی مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد را شکل می دهد، از این رو تاثیر آن بر تمامی ابعاد و حوزه های اقتصاد کشورمان شایان توجه می باشد.بر این اساس در این تحقیق با استفاده از الگوی سنجی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) به بررسی تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بر ارتقای توان داخلی پرداخته ایم. رشد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص توان داخلی در نظر گرفته شده اند.نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معنی دار خصوصی سازی بر رشد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. نتیجه سیاستی که از این نتایج می توان گرفت این است که سیاستگذاران باید در کنار برنامه های خصوصی سازی، اهمیت ویژه ای برای ایجاد محیط رقابتی و تنظیم بازار قائل شوند، تا از نتایج مثبت خصوصی سازی بر رشد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی بهره مند شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها