همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی وابستگی تغییرشکل بستر سواحل ماسه ای با اندازه ذرات رسوب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش تاثیر قطر متوسط ذرات رسوب (d50) در تغییر شکل بستر سواحل، با نمونه گیری از سه مقطع دریای خزر و رسم پروفیل عرضی این مقاطع، قبل و بعد از طوفان، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار anpm (مدل پیشرفته پروفیل ساحلی)، پروفیل تغییر شکل یافته (پس از طوفان) سه مقطع تخمین زده و مقایسه بین تغییر شکل واقعی و پیش بینی شده توسط نرم افزار انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تغییر شکل بستر سواحل با قطر متوسط ذرات بستر رابطه معکوس داشته، به طوری که با کاهش این پارامتر، تغییرات بیشتری در شکل بستر، پس از طوفان حاصل می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها