• بررسی نقش محیط کالبدی بر هویت شهری محله های ساغریسازان و گلسار رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نبود رابطه منطقی بین کالبد شهر و عناصر سازنده هویت آن یک مسئله عام در شهرهای امروز است. محیط ساخته شده به دست انسان به طرق مختلف بر وی تاثیر گذاشته و فرد خود و پیرامونش را در آیینه ی آن بار می شناسد.به منظور تبیین تاثیر عناصر مختلف در شهر و چگونگی تاثیر پذیری فرد از آن ابتدا باید منظور از هویت شهر زا شناسایی نموده و این عناصر را در بستر مناطق انتخاب شده مطالعه و بررسی کرد.بدین منظور ابتدا پیشینه ی تحقیق بررسی شده سپس تعاریف هویت از دیدگاه اندیشمندان مرور می شود؛پس ازآن فاکتور های هویت بخش به کالبد شهر از نظر محققین بیان شده و پس از معرفی محله های انتخابی پژوهش،محیط کالبدی آنها معرفی و به کمک ارائه ی تصاویر تفاوت ویژگی های کالبدی این محله ها در قالب معیارهای هویت بخش به محله و تاثیرات آن بر هویت شهری ساکنان تحلیل می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها