• بررسی و تحلیل پایداری شهری در سکونت گاه های غیررسمی در ایران نمونه موردی: محله عباس آباد شهر سنندج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 738
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   شکل گیری مفاهیم جدیدی همچون توسعه پایدار سکونتگاه های بشری در حوزه شهر و برنامه ریزی شهری لزوم توجه به همه ابعاد توسعه پایداد در شهر از جمله اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-فیزیکی را بیش از پیش دارای اهمیت کرده است. از سوی دیگر در پی رشد شتابان شهری در دو قرن اخیر و همچنین تغییرات ناشی از عوامل مختلفی که باعث رشد روزافزون شهرنشینی شده اند، گونه ای از سکونت گاه ها تحت عنوان سکونتگاه های غیررسمی در کشور های مختلف جهان از جمله ایران شکل گرفته اند.در این پژوهش سعی بر آن است با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با روش های تحلیلی، توصیفی جنبه های ناپایداری اسکان غیررسمی در محله عباس آباد شهر سنندج در معیارهای کالبدی-فیزیکی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محله عباس آباد در همه معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی در این پژوهش از وضعیت ناپایداری برخوردار است و پیشنهاد میشود یکی از بهترین راهکارها به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار در این سکونتگاه ها در پیش گرفتن رویکرد توانمندسازی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها