• واکاوی مفهوم محله در ایران و جهان و بازتعریف آن در شهرهای جدید ایران با تاکید بر ابعاد و معیارهای برنامه ریزی (نمونه موردی:شهر بهارستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1021
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رجوع به اسناد و مدارک علمی-پژوهشی موجود در خصوص پدیده ارزیابی و بازنگری طراحی و توسعه محلات شهرهای جدید روشن می سازد که عمده توجهات اندیشمندان و منتقدین به جنبه های اقتصادی،اجتماعی، زیست محیطی به ویژه ابعاد کمی این جنبه ها معطوف می گردد.این یافته بر این امر اذعان دارد که رویکرد برنامه ریزانه و پرداخت به کمیت محلات شهر جدید مورد توجه غالب این افراد می باشد. از این رو فقدان ارزیابی های طراحانه و پرداخت به جنبه های کیفیت محیطی با محوریت مولفه های بصری-ادراکی-هنری و توجه به مفهوم مکان در بازنگری های محله های شهرهای جدید به روشنی مشهود است. در آراء و نظرات کسانی هم که به این مقوله هر چند به صورتی جزئی نگر و ناقص پرداخته اند نوعی تناقض، ابهام و سردرگمی در ذکر مفاهیم و کاربرد واژگان تخصصی طراحی شهری به چشم می خورد.از این رو مروری بر برخی از این توضیحات در جهت بازبینی اسناد و نوشته ها بعنوان گام نخست مفید به نظر می رسد. وضعیت محلات شهرهای جدید کنونی به لحاظ جنبه های کیفی و کمی توسعه به گونه ای است که اغلب مورد عتاب متفکرین و اهل فن است. اغلب توصیفات مطرح شده در مورد شرایط موجود توسط حرفه مندان حول محورها و انگاره هایی تقریبا مشابه از قبیل فقدان هویت، فقدان حس تعلق خاطر، بی مکانی و مانند آن می باشد. اطلاعات مورد نظر در این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه و مطالعه های میدانی فراهم شده است. مقاله حاضر با هدف تعریفی مجدد از مفهوم محله در شهر جدید بهارستان از طریق مروری بر متون نظری و پژوهش های انجام شده در زمینه مفاهیم محله در ایران و جهان بخصوص محلات شهر اصفهان به خاطر نزدیکی، سعی دارد به این محلات هویت و حس تعلق خاطر ببخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها