• نقش کشاورزی شهری در هم پیوندی شاخص های توسعه ی شهری پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1523
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه پدیده کشاورزی شهری به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق توسعه پایدار شهری به شمار می آید. کشاورزی شهری علاوه بر تاثیر فراوانی که در توسعه اقتصادی پایدار شهری و افزایش خود اتکایی اقتصاد محلی در شهرها می شود،در پیشبرد ابعاد دیگر توسعه شهری از جمله توسعه ی زیست محیطی، اجتماعی و همچنین توسعه کالبدی شهرها نیز بسیار موثر است. تحقق مفهوم توسعه پایدار مستلزم تحقق هم گرایانه ی مفهوم پایداری در ابعاد گوناگون اجتماعی،اقتصادی،زیست محیطی و کالبدی در بستر شهر است. کشاورزی شهری می تواند نقش موثری در هم پیوندی شاخص های مختلف توسعه ی شهری پایدار داشته باشد. این مقاله با هدف بررسی نقش کشاورزی شهری در ایجاد هم پیوندی بین شاخص های مختلف توسعه ی پایدار شهری پایدار، ابتدا به تعریف مفهوم کشاورزی شهری و ابعاد آن پرداخته شده است. سپس به طور موردی چند تجربه ی جهانی موفق در این باره را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن ابعاد گوناگون اجتمعای، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی کشاورزی شهری را مورد مطالعه قرار داده و در پایان با ارائه ی جدولی نقش  کشاورزی شهری در هم پیوندی شاخص های گوناگون توسعه ی پایدار هری (اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی) طبقه بندی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها