• میدان، نقش گمشده آن در شهرسازی و راهکارهای طراحی آن در راستای اهداف توسعه پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1140
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به این که مهم ترین عامل در شکل گیری یک فضا به ویژه فضاهای شهری کالبد آن است، هویت فضاهای شهری زمانی معنی دار خواهد بود که تبلور عینی در کالبد و محتوا داشته باشد. یکی از این مکانها فضای میدان ها است. علی رغم وجود خاطرات جمعی مردم از فضاهای عمومی از جمله میدان ها و برای برقراری تعاملات اجتماعی و اهمیت میدان به عنوان عنصر هویت بخش شهرها در طول تاریخ، از بین رفتن میدان های تاریخی و ایجاد فضاهای جدید به نام میدان که مخصوص حرکت سواره هاست چالش مهمی در شهرهای کنونی به شمار می آید. درتحولات و گرایش های نوین شهرسازی، نشانه هایی از توجه طراحان و شهرسازان به فضاهای شهری کنونی به شمار می آید. در تحولات و گرایش های نوین شهرسازی، نشانه هایی از توجه طراحان و شهرسازان به فضاهای شهری و احیای میدان های شهری دیده می شود. اغلب شهرهای امروزی، علی رغم وجود فضاهای مردمی و سنتی قدیمی، فاقذ عناصری چون میدان شهر هستند. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم فضای شهری، میدان و عملکردهای آن و نیز ضرورت ایجاد فضای جمعی با عملکرد میدان شهری، شناسایی شاخص های موثر در میدان شهری و راهکارهای طراحی آن است از مهم ترین نتایج این مطالعه می توان به اهمیت و ضرورت وجود میدان در فضاهای شهری به منظور افزایش تعاملات اجتماعی و راهکارهای طراحی آن اشاره نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها