• ارزیابی و تحلیل تاثیرات نحله های جدید علمی بر پیچیدگی سبک های معماری معاصر غرب در دو دهه ی اخیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1007
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   اتفاقات مهم به وقوع پیوسته و در چند دهه ی اخیر نوع نگریستن و ادراک ما را نسبت به جهان پیرامون به کلی تغییر داده است. در طی بیست سال اخیر موجی از طبیعت گرایی نوین در ارتباط با علوم جدید جهت ایجاد پیچیدگی بیش تر در میان متفکرام و نظریه پردازان مطرح شده است و شاهد گرایش گروهی از معماران به سبک های پیچیده هستیم که از نمونه های آن می می توان به معماری پرش کیهانی اشاره کرد. پیوند بخشیدن مستقیم میان علوم معاصر و معماری جای بسی تامل دارد، لیکن این مقاله قصد ارزش گذاری بر این پیوند را نداشته و تنها به ارزیابی و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری نحله های جدید علمی بر معماری معاصر غرب پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیلی، تطبیقی و شیوه های تحقیق مرور منابع کتابخانه ای شامل متون، منابع و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، به تبیین پیچیدگی و طبیعت گرایی جدید در معماری و بخصوص سبک معماری پرش کیهانی و ارزیابی تاثیر اندیشه ها و دیدگاه های چارلز جنکس نظریه پرداز و منتقد معماری، بر روند دگرگونی های معماری معاصر غرب اختصاص دارد. بدین منظور با ارائه ی بعضی از تعاریف مربوطه، مساله ی اصلی پیچیدگی در معماری از طریق ارجاع به آرای چارلز جنکس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است با نسبت تاملات جنکس را با معماری معاصر غرب روشن نماید. توجه به پیچیدگی در معماری غرب، شرح فضای پیدایش الگوواره های جدید، ارزیابی تطبیقی پیچیدگی در سبک های معاصر، سامان شکنی، فولدینگ و پرش کیهانی از موارد مورد مطالعه در این نوشتار می باشد. در نتیجه در پرتو ارزیابی های انجام شده با شناسایی ویژگی های سبک های معماری دو دهه ی اخیر، به بررسی سطوح پیچیدگی در معماری معاصر غرب می پردازیم. بر حسب نتایج به دست آمده ارزیابی ها نشان می دهد که معماران و نظریه پردازان معاصر درصدد ایجاد ارتباطی تنگاتنگ میان معماری و مفاهیم علوم نوین و خلق پیچیدگی به جهت هماهنگی با فضا و زمان عصر حاضر هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها