• خوانش معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی با رویکرد ادراکات حسی و روانشناسی محیطی (سنجش و نگرش به روش افتراق معنایی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی در دوران معاصر، بجای پاسخگویی به سوالاتی که در واقعیت وجودی مشترک ادراکات حسی انسانها ریشه داشته باشند؛ غالباً با گفتمان خود معماری و نگاشت قلمروهای جانبی هنر و مباحث صوری سنت و تجدد درگیر است. بررسی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی، از دیدگاه روانشناسی محیطی و ادراکات حسی و تلاش در جهت ایجاد زمینه هایی برای پیوند دوباره طراحی با هنر در تقابل با رواج رویکردهای صوری به معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی و محیط مصنوع از اهداف این پژوهش بوده است. لذا در این پزوهش در پی پرسش از لزوم خوانش معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی بر مبنای ادراکات حسی برای شرط اشتراک در جنبه های ادراک مطلوبیت در بناهای معماری در دوران اسلام هستیم و از آنجا که احساس و  ادراک انسانها از محیط ملاک عمل اشتراک معنی قرار می گیرد، بدون نظریه های روانشناسی، این اطلاعات قابل تحلیل و جمع بندی نیست. لذا با روش روانشناسی ساختار ذهنی به سنجش معانی در استفاده کنندگان از بناهای شاخص معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی ایرانی پرداخته و نتیجه با روش افتراق معنایی مورد بررسی قرار می گیرد، و باتوجه به ماهیت داده های افتراق معنایی که از نوع فاصله ای محسوب می شوند، از تکنیک های آماری موجود متغیرهای هم جنس در سطوح معنایی را مشخص کرده که به صورت عامل در مطلوبیت محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در نتیجه در پرتو نظریه های روانشناسی محیطی با تدوین شناخت قاعده رابطه بین سطوح معنایی شناسایی شده و به ویژگی های موضوعی فرم مطلوب می پردازیم. ادراک حسی به معماران و شهرسازان معاصر این امکان را می دهد که طرح هایی متناسب تر با خواسته های استفاده کنندگان و بر مبنای انطباق بیشتر با نیازهای ادراکی انسانی ارائه داده و موجب کاهش ادراکی فاصله میان معماری و شهرسازی اسلامی گذشته و معاصر و پذیرش و جهت دهی رفتارگرایانه ی و ادراکی انسانی، نسبت به طراحی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها