• رویکرد پویایی شناسی سیستم برای مدلسازی مساله آلودگی هوا: مطالعه موردی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 5277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مساله آلودگی هوا در کلان شهرها حاصل برهم کنش زیرسیستم های مختلفی است که شاید مهمترین آنها زیرسیستم حمل و نقل و ترافیک شهری باشد. علاوه بر پیچیدگی ذاتی هریک از این زیرسیستم ها، ساختار ارتباطی بین آنها نیز پیچیده است به نحوی که نمی توان با استفاده از ابزارهای مرسوم مدلسازی ریاضی آنها را تحلیل کرد. در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی سیستمهای پویا و با انتخاب شهر تهران به عنوان مطالعه موردی، یک مدل شامل دو زیرسیستم اصلی (1) زیرسیستم آلایندگی صنایع حومه (2) زیرسیستم آلایندگی حمل و نقل شهری به منظور تحلیل مساله آلودگی هوا در شهر تهران ارایه شده است. داده های موردنیاز به منظور ایجاد مدل عبارتند از داده های محیط زیستی و داده های ترافیکی که از سازمان محیط زیست و شهرداری تهران جمع آوری شده اند. مدل پیشنهادی تحت سه سناریوی اصلی کنترل فعالیت صنایع آلاینده» اجرا گردیده است و نشان داده شده است که تحت سناریوهای خوشبینانه میتوان با اهرمهای کنترلی شامل زمینه کاهش آلودگی هوای شهر تهران در بلندمدت را فراهم آورد. این درحالیست که «توسعه حمل و نقل عمومی» و مهمتر از آن «حومه ای در سناریوی بدبینانه این اهرمها قادر به کاهش سطح آلودگی نیستند و صرفا می توانند از افزایش بیشتر سطح آلودگی هوای شهر جلوگیری نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها