• کاربرد تئوری صف در بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین کالاهای فاسد شدنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 7685
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   استفاده از نظریه صف در بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی از جایگاه ویژه ای در ادبیات موجودی کالای فاسدشدنی برخوردار است. با این وجود،حجم کمی از مقالات در این حوزه به بررسی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی پرداخته اند.در این مقاله از مبانی نظریه صف برای بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین دو سطحی کالاهای فاسدشدنی با طول عمر نمایی استفاده شده است. زنجیره شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش است. خرده فروش بر اساس سیاست مرور پیوسته به بازپرسازی انبار می پردازد. مدت زمان تحویل سفارش دارای توزیع ارلنگ بوده و مشتریان بر اساس فرآیند پواسون وارد سیستم می شوند.هدف، تعیین مقادیر بهینه نقطه سفارش مجدد و اندازه سفارش با کمینه کردن هزینه های کل زنجیره است. بدین منظور، با بررسی شرایط زنجیره در حالت پایدار و بدست آوردن معادلات تعادلی، معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم محاسبه شده و مدل ریاضی توسعه می یابد. برای حل مدل پیشنهادی از روش جستجوی مستقیم استفاده شده و آنالیز حساسیت مدل با بررسی مثال عددی صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها