• معرفی و ارائه الگوریتم محاسبه سطح فزاینده پوششی به منظور تخمین زبری بزرگ مقیاس صحرایی درزه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1001
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   زبری سطح درزه یکی از مهمترین پارامتر های تاثیر گذار بر مقاومت برشی و رفتار توده سنگ می باشد. بر اساس معیار مقاومت برشی بارتون، به منظور اعمال اثر این پارامتر نیاز است که طول 10 سانتیمتر از پروفیل درزه با مجموعه پروفیل های استاندارد مقایسه گردد و ضریب زبری درزه تخمین زده شود. وجود عنصر قیاس در فرایند فوق سبب شده است که تلاش هایی به منظور تخمین کمی این ضریب توسعه یابد. لی و همکاران، تئوری مستقل از مقیاس فراکتال را به عنوان ابزاری مفید در این رابطه معرفی کردند. کاربرد این تئوری علاوه بر تولید ضریب زبری کاملا کمی و منحصر به فرد در رابطه با هر درزه، سبب می شود که تحت اثر مقیاس قرار نگیرد و ضریب زبری پروفیل های بزرگ مقیاس درزه بتوانند توسط این تکنیک تخمین زده شوند. تاکنون روش های متعددی به منظور تخمین ضریب زبری توسط تئوری فراکتال ارائه شده است. در این تحقیق تلاش شده است که ضمن معرفی روشی نوین بر مبنای سطح پوششی فزاینده به منظور محاسبه بعد فراکتال درزه و ارائه الگوریتم آن، ارتباط آن با کلاس های استاندارد بارتون بررسی و بر این اساس زبری پروفیل های بزرگ مقیاس صحرایی در گالری های سد رودبار در استان لرستان تخمین زده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها