• بررسی پنج مورد آزمایش مقیاس کامل در پیش بینی رفتار بار-جابجایی شمع ها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط (cpt) و روش المانهای منفصل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 874
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   پیش بینی ظرفیت باربری و رفتار بار-جابجایی شمع ها تحت اثر بار محوری یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می رود. در این مقاله با بررسی رفتار بار- جابجایی شمع های تحت اثر بار محوری،مدلی برای پیش بینی رفتار بار-جابجایی شمع ها در خاک های ماسه ای و رسی ارائه شده و با بهره گیری از روش عددی المان های منفصل، منحنی تغییرات بار (cpt) است.در این مدل با استفاده از داده های آزمایش نفوذ مخروط جابجایی شمع پیش بینی و ترسیم می شود. به منظور صحت سنجی مدل ارائه شده،مجموعه ای از داده ها شامل 5 نمونه آزمایش بارگذاری شمع در مقیاس واقعی و نتایج آزمایش نفوذ مخروط در مجاورت آنها مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با مقایسۀ نتایج به دست آمده در این پژوهش و نتایج واقعی،کارایی مناسب مدل تأیید می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها