• بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های vss و ژئوگیج در خاک های درشت دانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 4801
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نیاز روز افزون جوامع به توسعه شبکه های مختلف حمل و نقل نظیر بزرگراه ها راه آهن فرودگاه و ابنیه فنی مرتبط مثل پل ها و تونل ها موجب گردیده است تا استفاده از روش های نوین اندازه گیری سختی قشرهای زمین ولایه های زیر سازی و روسازی به سرعت جایگزین متدهای متداول فعلی گردند. روش های کنترل کیفیت لایه های روسازی به طور عمده بر اساس کنترل تراکم در محل است. این روش ها کند، وابسته به نیروی کار و دارای دقت نامشخص هستند و همچنین به علت برخی محدودیت ها از جمله محدودیت در حداکثر اندازه دانه ها، در برخی از مصالح مانند مصالح خرده سنگی و نیزدر مصالح خردشونده قابل استفاده نیستند. کنترل کیفیت اینگونه مصالح در حال حاضر با آزمایش vss  انجام می گردد . در این مقاله ابتدا روش اندازه گیری سختی بر جای زمین با استفاده از فن آوری نوین ژئوگیج معرفی شده سپس با انجام یک سری تحقیقات میدانی در ناحیه ای از جنوب غربی ایران( منطقه لرستان) هم بستگی میان آزمون بر جای بارگذاری صفحه ای به روش سوئیسی و آزمون الکترومکانیکی ژئوگیج در محل مورد مطالعه ارائه شده است. در مرحله بعد با تلفیق نتایج دو آزمایش انجام شده روند تغییرات سختی زیر اساس درشت دانه و مصالح خرده سنگی ارائه شده و روابط همبستگی تازه ای ارائه گردیده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها