• مکانیسم رفتاری هسته سد خاکی (مطالعه موردی سد قلعه چای)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   خاکهای رسی در شرایط مختلف رطوبتی در اثر بارگذاری ناشی از خاکریزی دارای رفتار پیچیده ای هستند. شاخص ترین رفتار در این نوع خاکها پتانسیل تورم ونشست می باشد. رفتار هسته سد خاکی از لحاظ نشست، تورم، فرایند تحکیم اولیه وثانویه هسته رسی در مراحل خاکریزی و آبگیری مخزن بررسی شده است. بر اساس نمودارها رفتارنگاری سد خاکی مخصوصا هسته آن انجام شده است. نتیجه:بکمک نمودارها، زمان نشست تحکیمی اولیه و ثانویه بدست آمده است. بازای خاکریزی و آبگیری و تغییرات تراز آب مخزن، تغییرات فشار آب منفذی و تنشهای کل و موثر در هسته سد مقایسه و بررسی شده است. پدیده آرچینگ وپارامتر rumax (تغییرات ضریب فشار منفذی به تنش گل محاسباتی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رفتارنگاری با یک مدل سازی عددی ساده بکمک بسته نرم افزار geostudio مقایسه گردیده است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم