• ارزیابی و آنالیز حساسیت هندسی تاثیر ژئوتکستایل بر خاکریز ماسه ای مسلح شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 905
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه تسلیح خاک به عنوان راهکاری موثر و قابل اعتماد برای افزایش مقاومت و پایداری توده خاکی به کار گرفته می شود. این روش در کارهای مختلفی از سازه ای نگهبان سدهای خاکی گرفته تا تثبیت لایه های موجود در زیر پی های سطحی، خاکریز راه و روسازی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربردهای ژئوتکنیکی به مدلهای رفتاری پیشرفته ای برای شبیه سازی رفتار غیرخطی و تابعیت زمانی خاکها، نیازمند می باشد .کلیت مساله مورد تحلیل که به صورت عددی با نرم افزار plaxis انجام می گیرد شامل خاکریزی به عرض تاج 2b و ارتفاع h می باشد که بر روی لایه رس نرم قرار دارد. تسلیح کننده بر روی لایه رسی قرار داده می شود و در نهایت خاکریز بر روی این تسلیح کننده اجرا می شود. ابعاد اولیه مساله مورد تحلیل برای آنالیز کرنش مسطح، شامل خاکریزی به ارتفاع 6 متر با عرض تاج 9 متر است که با شیبهای جانبی 1:2 (v:h) بر روی لایه ی رسی عمیق 40 متری ساخته شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی نتایج حاصل از تحلیل اولیه پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه با نتایج نرم افزار plaxis مقایسه می شوند. سپس، حساسیت سنجی بر روی پارامترهایی نظیر شیبهای دو طرف خاکریز، عرض تاج خاکریز و ارتفاع خاکریز صورت می پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها