• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2689
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تحلیل سازه ها در دنیای مهندسی بیشتر بر اساس روش های قطعی صورت می گیرد. به طوری که در طراحی بر اساس روش های آیین نامه ای تمام متغیرهای مؤثر در مسأله، از جمله خواص مکانیکی و بارگذاری قطعی فرض شده و با اعمال ضرایب اطمینان، عدم قطعیت ها را پوشش می دهند. این ضرایب اطمینان، عدم گسیختگی سازه ها به روش آیین نامه ها را تضمین می کند. لیکن در عمل، بسیاری از پارامترها دارای عدم قطعیت زیادی در ذات خود می باشند، که قطعی فرض کردن آن ها و یا اعمال ضرایب اطمینان بزرگ برای پوشش دادن عدم قطعیت ها، باعث غیر اقتصادی شدن طرح است. هدف این مقاله، تحلیل قابلیت اعتماد قاب های فولادی با استفاده از روش مرتبه اول قابلیت اعتماد (first order reliability method) form  و بررسی میزان تأثیر بارهای جانبی و قائم بر روی قابلیت اعتماد قاب های فولادی می باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها