• "بررسی اقتصادی سازه های تقویت شده براساس عملکرد با استفاده از هزینه اولیه ساخت و هزینه احتمالاتی خسارتهای لرزه ای"

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 812
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ارتقاء عملکرد یک سازه از طرفی باعث افزایش هزینه اولیه ساخت و از طرف دیگر باعث کاهش خسارت های اقتصادی در زلزله های محتمل آینده می شود. با توجه به وجود عدم قطعیت های مختلف در تخمین خسارت های اقتصادی ناشی از زلزله های آینده، به نظر می رسد یک چهارچوب احتمالاتی، بهترین راه برای تخمین این خسارت ها باشد. در این پژوهش یک ساختمان بتنی چهار طبقه با قاب خمشی، به دو روش 1) افزایش ابعاد تیر و ستون و 2) اضافه کردن دیوار برشی، ارتقاء عملکردی داده شده است. پس از مدل سازی و اسخراج منحنی ظرفیت سازه، هزینه احتمالاتی سالیانه خسارت های ناشی از زلزله های محتمل در 50 سال عمر مفید سازه، به صورت درصدی از هزینه اولیه ساخت، برای هر حالت تخمین زده شده و در نهایت با استفاده از روش هزینه یکنواخت سالیانه و انجام یک آنالیز حساسیت برای حداقل نرخ جذب سرمایه، نتایج تحلیل ریسک سازه استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتقاء عملکرد ساختمان علاوه بر این که عملکرد لرزه ای ساختمان ها را بهبود بخشیده است، بلکه باعث کاهش هزینه یکنواخت سالیانه و در نتیجه اقتصادی تر شدن پروژه ها شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها