• بررسی رفتار محوری و خمشی ستون های بتن آرمه با مقطع مربعی، محصور شده با کامپوزیت های cfrp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1455
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه تقویت ستونها با استفاده از کامپوزیت های frp از جمله روش های نوین تقویت این اجزای باربر در سازه محسوب می شود. بخش زیادی از تحقیقاتی که بر ستون بتنی محصور در frp انجام شده است، مقاطع دایرهای را در بر گرفته اند که تحت اثر نیروی فشاری محوری قرار می گیرند. در حالی که بسیاری از ستون های مورد استفاده در سازه ها دارای مقطع چهار گوش بوده و تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی قرار می گیرند. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر محصور شدگی ستون های بتن آرمه چهار گوش با کامپوزیت های cfrp تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی (بار محوری با انحراف از مرکز سطح مقطع ستون) می پردازیم. برای این تحقیق، 4 نمونه ستون مربعی بتن آرمه به ضلع 133 میلیمتر و  ارتفاع 500 میلیمتر با خروج از مرکزیت های صفر و 30 میلیمتر آزمایش شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، محصور شدگی ستونها باعث افزایش ظرفیت باربری و بهبود شکل پذیری در خروج از مرکزیت های مختلف می شود. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها