• اثر مصالح مختلف فونداسیون بر انتشار ترک در سدهای بتنی وزنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 976
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سدهای بتنی وزنی یکی از مهمترین تاسیسات زیربنایی هستند که آسیب دیدن آنها سبب خسارات فراوان می گردد. اساسی ترین موضوع در مورد این سدها داشتن عملکرد ایمن تحت بار لرزه ای است.از مدل کامپیوتری انسگ درای برای انجام آنالیز غیر خطی که بستگی به شرایط مرزی، هندسه و مشخصات مصالح دارد استفاده شده است. در این مقاله از پی صلب و بدون جرم در مدلسازی استفاده شده و اثر 5 نوع مصالح متفاوت فونداسیون بر انتشار ترک در سدهای وزنی بتنی بررسی می گردد. 150 آنالیز دینامیکی غیر خطی انجام شده و برای هر آنالیز تغییر شکل، پروفایل ترک و درصد ناحیه ترک خورده محاسبه گردیده و این مقدار برای هر سد با مشخصات مصالح فونداسیون متفاوت تحت 10 زلزله مختلف در یک شکل رسم شده است.مشاهده می شود که با افزایش مدول الاستیسیته درصد ناحیه ترک خورده افزایش میابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها