• بررسی دوام بتن خودتراکم تعمیری حاوی میکروسیلیس و متاکائولین در مقابل نفوذ یون کلریدها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این تحقیق اثر افزودن هم زمان میکروسیلیس و متاکائولین بر دوام و نفوذپذیری در برابر یون کلر در بتن خودتراکم تعمیری بررسی شده است. به همین منظور 3 طرح مخلوط بتن خودتراکم تعمیری (طرح شاهد، مخلوط دو جزئی 92% سیمان + 8% میکروسیلیس و مخلوط سه جزئی 78% سیمان + 8% میکروسیلیس + 20% متاکائولین) ساخته و پس از عمل آوری علاوه بر انجام آزمایش های کارایی، آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی و تسریع شده نفوذ یون کلرید برای کلیه نمونه ها انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزودن همزمان میکروسیلیس و متاکائولین باعث بهبود مقاومت فشاری بلندمدت و عملکرد مناسب در مقابل نفوذ یون کلرید می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم