• بررسی و تحلیل تکتونیکی بر پایه استخراج اتوماتیک خطواره ها از منابع اطلاعاتی مختلف، (تاقدیس بر آفتاب، استان فارس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در این مطالعه از الگوریتم استخراج اتوماتیک از منابع مختلف برای استخراج، و محاسبه شیب و امتداد خطواره ها به منظور بررسی الگوی شکستگی ها و عملکرد تکتونیک استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه تاقدیس برآفتاب در شمال استان فارس است. در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندست 7، باند پانکوروماتیک  irsو مدل های سایه ارتفاعی برای استخراج خطواره ها استفاده شد. نتایج حاصله نشان دهنده تطابق بین خطواره های بدست آمده و دیگر اطلاعات موجود شامل گسل های ثبت شده، وضعیت آبراهه ها و عملیات صحرایی در محدوده مورد مطالعه است. این الگوریتم استخراج اتوماتیک از منابع مختلف، منجر به روش بهینه ای در استخراج و تحلیل خطواره ها می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها