• بهینه سازی توابع با استفاده از الگوریتمی مبتنی بر بهینه سازی گروه میگوها و اتوماتای یادگیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1534
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یافتن بهینه سراسری توابعی از دسته مسائل np-hard، در سال های اخیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مسائل بهینه سازی در مهندسی، پیچیده تر از آن هستند که با روش های مرسوم بهینه سازی نظیر روش های تحلیل ریاضی قابل حل باشند. بنابراین برای اینکه بتوان در فضای پیچیده این گونه توابع، بهینه سراسری را یافت، بایستی از روش های ترکیبی یا فرامکاشفه ای استفاده کرد. در این مقاله یک روش بهینه سازی جدید ارائه می شود که در آن پارامترهای الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها توسط اتوماتای یادگیر، به صورت بهینه تنظیم خواهد شد. الگوریتم ترکیبی ارائه شده، به روشی کارا و مناسب برای حل مسائلی نظیر بهینه سازی تابع آزمون griewank، در شرایطی که تعداد ابعاد تابع بسیار بالا است، می انجامد. آزمایشات انجام شده نشان داده اند که روش پیشنهادی می تواند بهینه سراسری تابع griewank را تا 200 بعد بیابد، در صورتی که روش های دیگر تنها در 20 یا 40 بعد موفق به یافتن بهینه سراسری این تابع شده اند. لازم به ذکر است که تعداد مینیمم های محلی تابع، با افزایش ابعاد، بطور نمایی زیاد می شود و این امر پیچیدگی فضا را برای بهینه سازی، صد چندان می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها