• آنتی بادیهای منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی a2c8 و mc2b8 سیستم فیبرینولیز را مهار می کنند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 869
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق تاثیر دو آنتی بادی منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی mc2b8 و a2c8 بر سیستم فیبرینولیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پس از طی مراحلی نظیر کشت سلولهای هیبریدومای تولید کننده آنتی بادی، تزریق این سلولها به صفاق موش، تلخیص آنتی بادیها از مایع آسیت، با روشهای مختلفی اثر این آنتی بادیها بررسی شد. مشاهدات اولیه با استفاده از پلاسمای پولد انسانی نشان داد که این آنتی بادیها در حضور فعال کننده پلاسمینوژن t-pa، u-pa و sk فعالیت سیستم فیبروینولیز را مهار می کنند. بر اساس نتایج به دست آمده از اندازه گیری کمی قطعات dd/e به روش آزمون d- دایمر، اثر مهاری آنتی بادیهای mc2b8 و a2c8 بصورت وابسته به دوز است. در آزمون دیگری که توسط سوبسترای سنتیک s-2251 انجام گرفت مشخص شد که فعال شدن پلاسمینوژن در حضور اوروکیناز و در نتیجه شکسته شدن این سوبسترا در حضور آنتی بادیهای mc2b8 و a2c8 کاهش می یابد. در ان پژوهش ما به بررسی مکانیسم اثر دو آنتی بادی منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی بر فعال شدن مولکول پلاسمینوژن در حضور فعال کننده پلاسمینوژن می پردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها