• اثر راهبرد تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد تولید پاک شرکت ها با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت در شرکت های بورسی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/09
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر راهبرد تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد تولید پاک شرکت ها با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت در شرکت های بورسی ایران

  با وجود محبوبیت حسابداری مدیریت زیست محیطی به عنوان رویکردی برای حمایت از اقدامات تولید پاک شرکت ها، تفاوت های اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی با توجه به مرحله توسعه راهبرد تولید پاک، تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. بنابراین این مطالعه به دنبال شناسایی چگونگی بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی و ویژگی های اطلاعات در سازمانها در مراحل مختلف توسعه راهبرد تولید پاک می باشد.

  بر اساس دیدگاه نظریه اقتضایی در مورد پیچیدگی سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، مراحل توسعه راهبرد تولید پاک و بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی، یک چارچوب تحلیلی ایجاد کردیم. این مطالعه بر اساس 83 مطالعه موردی در مورد کسب و کار در شرکت های بورسی ایران، کاربردهای حوزه ای و عملکردی حسابداری مدیریت زیست محیطی و ویژگی های آن ها را با توجه به توسعه راهبرد تولید پاک آنها (یعنی مراحل واکنشی، پیشگیرانه ومبتکرانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

  به طور کلی، این مطالعه نشان داد که حسابداری مدیریت زیست محیطی در سازمانها در مراحل واکنشی و پیشگیرانه، به جز استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی برای صرفه جویی در هزینه و بهبود کارایی، محدود و پراکنده است. با این حال، یافته ها نشان داد که هرچه سازمان ها به سمت سطح بالاتری از توسعه استراتژی تولید پاک پیش می روند ، استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی از نظر ابزارهای یکپارچه و برای اهداف کنترل و نظارت، بیشتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها