• بررسی چارچوب های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/11
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی چارچوب های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

  مدت های طولانی است که رابطه بازده ریسک به عنوان ستون فقرات مدیریت پرتفوی محسوب می شود. واحدهای اقتصادی برای مصونیت در برابر ریسک نامطلوب پرتفوی ها را به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک ایجاد کرده و پوشش داده اند. با وجود این، معیارهای ریسک به کار رفته در مقالات فعلی بدون اتفاق نظر برای انتخاب معیار ریسک به طور گسترده بحث شده اند.

  در گذشته در چارچوب میانگین و واریانس (mv)، مورد آخر به عنوان عاملی برای ریسک به کار می رود، این طور فرض می شد که سرمایه گذار در ریسک های صعودی و نزولی دارای وزن های یکسان است. از طرف دیگر، چارچوب ریسک نامطلوب (dr) اساساً به نگرانی سرمایه گذار برای مصونیت در برابر نرخ فاجعه بار بستگی دارد.

  تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار eviews پرداخته شد. در نهایت به عنوان نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی، کلیه فرضیه های مورد بررسی تایید گردیدند. و نشان داده شد که: چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می کند. هرگاه بازده های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود. استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری مناسب است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها