• شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع با استفاده از تکنیک دیمتل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/12
  • تعداد بازدید: 128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع با استفاده از تکنیک دیمتل

  توسعه دانش و توانایی بشر برای افزایش بهره برداری از محیط و منابع آن و از نگاهی دیگر نگرانی به پایان رسیدن منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل فرایندهای حیاتی کره زمین، موجب توجه بیشتر به محیط زیست و فاکتورهای اثرگذار و اثرپذیر آن شده است. رشد سریع صنعت و توسعه ی صنعتی، محیط زیست طبیعی را در معرض فشار قرار می دهد. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نامناسب و قدیمی و مدیریت ناکارآمد در صنایع باعث مصرف بی رویه منابع اولیه شده است.

  مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر شایان توجهی بر محیط زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تامین برای کنترل آثار زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله تسهیم اطلاعات و هماهنگی وهمکاری تمام زنجیره تامین است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع است که در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه و جمع آوری نظرات متخصصان عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی شدند، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل، تاثیرعوامل شناسایی شده بر یکدیگر بررسی شدند، به طوری که تولید سبز از نظر تاثیرگذاری در رتبه اول و مشارکت سازمانی، رقابت و نقش جامعه به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم