• بررسی میزان ارتباط حوزه های موجود در سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلامت و تربیت بدنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/20
  • تعداد بازدید: 198
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی میزان ارتباط حوزه های موجود در سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلامت و تربیت بدنی

  تربیت بدنی و ورزش از مهمترین عوامل تامین حفظ و ارتقای سطح سلامت و برقراری توازن و تعادل قوای بدنی دانش آموز به شمار می رود، به طوری که خط مشی فعالیت های حوزه ی تربیت بدنی در محور کیفیت همگانی بودند. تربیت بدنی و ورزش به عنوان یکی از نیازهای ضروری جوامع نقش موثری در تحقق اهداف و برنامه های اجتماعی هر جامعه ای دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه حوزه تربیت و یادگیری سلامت، و تربیت بدنی با ساحت زیستی و بدنی سند تحول بنیادین بوده است. و در راستای این هدف پژوهشگر در صدد پاسخگویی به این سوال بوده که حوزه تربیت و یادگیری سلامت و تربیت بدنی با ساحت زیستی بدنی چه تناسبی دارند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای جهت تحقیق استفاده شده است که شامل مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و مقالات منتشر شده در این زمینه استفاده شده است. و در پایان به صورت کمی و کیفی به نتیجه گیری پرداخته شده است که نشان می دهد مولفه ها و خرده مولفه های مبانی نظری تحول بنیادین بخش تربیت و یادگیری سلامت و تربیت بدنی تا چه اندازه با حوزه ساحت تربیت زیستی و بدنی در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها