• درجه بندی عوامل موثر در ارتقا و بهبود شاخص های کنترل کیفیت در شرکت نفت و گاز فلات قاره با رویکرد ترکیبی anp-dematel

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/25
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  درجه بندی عوامل موثر در ارتقا و بهبود شاخص های کنترل کیفیت در شرکت نفت و گاز فلات قاره با رویکرد ترکیبی anp-dematel

  کنترل کیفیت، مسئله فراگیری در تمامی کسب و کارها و صنایع مختلف می باشد و به عنوان یک مفهوم ویژه، در طول چنددهه اخیر تکامل چشم گیری یافته است. یکی از اصول مهم در استقرار یک نظام کنترل کیفیت، شناسایی فاکتورهای مهم در زمینه کنترل کیفیت در کلیه مراحل اجرای می باشد. اگرچه شاخص های کنترل کیفیت با توجه به اهداف هر پروژه می تواند تغییر کند، در طی روند انجام بررسی های مربوط به کنترل کیفیت جامع که پس از تایید مشاور به تصویب کارفرما خواهد رسید موارد مختلفی در نظر گرفته می شود . بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و مشاهده خلا در این زمینه، شناسایی و درجه بندی عوامل مهم در کنترل کیفیت با بکارگیری رویکرد ترکیبی anp-dematel هدف مطالعه حاظر می باشد.

  پژوهش فعلی در زمینه دستیابی به هدف ذکر شده رویکردی متفاوت را بکار گرفته است. رویکرد اتخاذ شده به این صورت می باشد که نخست با توجه به صنعت مورد نظر که به عنوان مطالعه مورد توجه قرار می گیرد، سه فاکتور اصلی تحت عنوان فاکتور های بحرانی، با اهمیت و کم اهمیت تعریف شد. در گام دوم، زیر فاکتورهای موثر برای هر یک از فاکتورها دسته بندی شدند. بعد از اجرای رویکرد ترکیبی اتخاذ شده ، و رویکرد dematel در گام نخست، مشخص گردید که فاکتور های بحرانی و کم به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار و فاکتورهای با اهمیت به عنوان شاخص تاثیر پذیر شناسایی شدند.

  همچنین در مرحله بعدی و با بکارگیری رویکرد anp زیر فاکتورهای ارتباط شفاف و منسجم بیانیه ماموریت و اهداف تعیین کننده کیفیت برای تامین انتظارات و تمرکز بر ارزش با وزن 0.033507 به عنوان مهم ترین زیر فاکتور برای فاکتور بحرانی، زیر فاکتور استفاده از ابزارهای خودارزیابی و مکانیسم های دیگر برای ردیابی و بهبود شکاف عملکرد در پیاده سازی و اثربخشی سیستم، فرآیندها و عملیات با وزن 0.111961 و در نهایت زیر فاکتور حمایت اتحادیه کارکنان از طرح کیفی سازمان با وزن 0.033507 به ترتیب مهم ترین زیر فاکتور ها برای فاکتورهای با اهمیت و کم اهمیت شناسایی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم