• انتخاب طرح بهینه الگوی چیدمان خطوط تولیدی جهت افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات حین تولید توسط مدل شبیه سازی ( مطالعه موردی: خطوط بسته بندی مایعات دستشویی و شامپو شرکت پاک نام )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/25
  • تعداد بازدید: 165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  انتخاب طرح بهینه الگوی چیدمان خطوط تولیدی جهت افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات حین تولید توسط مدل شبیه سازی ( مطالعه موردی: خطوط بسته بندی مایعات دستشویی و شامپو شرکت پاک نام )

  انتخاب طرح بهینه چیدمان همواره یکی از موارد مهم در هریک از سیستم های تولیدی و خدماتی می باشد. تاثیر انتخاب طرح چیدمان بهینه می تواند همزمان باعث بهبود بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر روی راندمان و کارایی سیستم ها شود مانند کاهش زمان حمل و نقل مواد و ملزومات، کاهش موجودی در جریان ساخت، افزایش میزان خروجی تولیدات، کاهش ضایعات حین تولید و افزایش کیفیت محصولات. در تحقیق حاضر اثر طرح بهینه الگوی چیدمان بر روی افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات حین تولید در سالن خطوط بسته بندی مایعات دستشویی و شامپو شرکت پاک نام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  به منظور دستیابی به هدف فوق، چندین طرح الگوی چیدمان مختلف به عنوان سناریو بر روی خطوط تولیدی در مدل شبیه سازی ایجاد شده و اجرا می گردد. سپس اثر هر سناریو بر روی میزان تولید و ضایعات حین تولید در یک دوره زمانی یکساله در دو شرایط با در نظر گرفتن طرح بهینه الگوی چیدمان و بدون انتخاب الگوی طرح چیدمان و شرایط حال حاضر شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از نرم افزار شبیه سازی حاکی از آن است که مدل شبیه سازی یک تکنیک کارآمد و موثر جهت بهینه سازی و انتخاب طرح بهینه مدل چیدمان جهت کاهش ضایعات تولیدی و هم زمان افزایش کیفیت محصولات در مطالعه موردی پیسنهادی را دارا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها