• بررسی میزان موفقیت دانش آموزان پسر دوره ابتدایی در آموزش مجازی و حضوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 174
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی میزان موفقیت دانش آموزان پسر دوره ابتدایی در آموزش مجازی و حضوری

  روش مورداستفاده در پژوهش حاضر ازنظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به روش علی مقایسه ای است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر پایه ابتدایی مدارس شهرستان خوی که در سال تحصیلی 1400 -1401 مشغول به تحصیل می باشند . میزان حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، تعداد 151 نفر نمونه از بین 211200 نمونه انتخاب شد و موردبررسی قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق مدیران مدارس با استفاده از پرونده های موجود در مدارس صورت گرفت.

  با عنایت به غیر نرمال بودن داده ها از تحلیل معادلات ساختاری تحت نرم افزار رپیدماینر استفاده گردید، نتایج حاکی از آن است ، بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان و مولفه های ( معدل در آمورش مجازی، معدل در آموزش حضوری، شغل مادر، شغل پدر، ساعات بازی در خانه، ساعات مطالعه در خانه، نوع آموزش، میزان تحصیلات برادر، میزان تحصیلات خواهر، میزان تحصیلات مادر، میزان تحصیلات پدر، دارای پدر، دارای مادر، تعداد خواهر، تعداد برادر) آن با آموزش مجازی و حضوری ارتباط معنی داری مشاهده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم