• تربیت اجتماعی در اسناد آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/26
  • تعداد بازدید: 140
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تربیت اجتماعی در اسناد آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین

  آنچه که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تربیت اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد. روش این پژوهش رویکرد تحلیلی و توصیفی و واکاوی به روش اسنادی و کتابخانه ای است . یافته ها براساس سند تحول بنیادین نشان می دهند تربیت دینی و اخلاقی، تربیت سیاسی _ اجتماعی، تربیت زیستی _ بدنی، تربیت هنری - زیبایی شناختی، تربیت اقتصادی_حرفه ای و تربیت علمی-فناوری ساحت هایی هستند که تعلیم و تربیت بر اساس آنها صورت می گیرد.

  از مهمترین عرصه هایی که در سند تحول بنیادین به آن پرداخته شده است، تربیت سیاسی-اجتماعی است که متربیان را قادر می سازد به عنوان شهروندی فعال و آگاه در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند . سند تحول بنیادین بر پذیرش ارزش های اخلاقی و اسلامی تاکید می ورزد لذا نتایج حاصله از پژوهش حاکی از آن است که تربیت اجتماعی در سند، مبتنی بر کسب شایستگی هایی بر اساس نظام معیار اسلامی است که متربیان را قادر می سازد برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در اجتماع و جامعه صالح، ارتباطات مناسب و سازنده ای با دنیای پیرامون خود داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم