• مروری بر مفهوم کیفیت حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/08
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  مروری بر مفهوم کیفیت حسابرسی

  در این مقاله مهم ترین تعاریف کیفیت حسابرسی وعوامل تاثیرگذار برآن ارائه می شود. دو عامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی عبارتند از عوامل موثر بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عوامل موثر بر عرضه ی خدمات حسابرسی عبارتند از میزان تجربیات حسابرسان، میزان دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان، سرپرستی کار حسابرسی، اندازه ی موسسات حسابرسی، کسب شهرت، تخصص گرایی، وجود کمیته ی حسابرسی در واحد مورد رسیدگی، سابقه ی موسسه ی حسابرسی، بررسی هم پیشگان، درصد مالکیت بازار حسابرسی و دوره ی تصدی حسابرس.

  عوامل موثر بر تقاضای خدمات حسابرسی، حق الزحمه ی حسابرسی، نظریه ی علامت دهی، هزینه ی نمایندگی، وجود کمیته ی حسابرسی، تضاد منافع، پیآمدهای اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که عواملی همچون معقول بودن حق الزحمه ی حسابرسی، تعویض ادواری حسابرسان، تشکیل کمیته ی حسابرسی در شرکتها، محدودیت ارتباط با صاحبکاران، ادغام موسسات کوچکتر و تشکیل موسسات حسابرسی بزرگتر، پاسخگو کردن حسابرسان، تخصص گرایی حسابرسان، تاکید بر بررسی هم پیشگان، رتبه بندی موسسات حسابرسی، وجود قوانین حمایتی از حسابرسان و موارد دیگر منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها