• ضمانت اجراهای مدنی نقض علائم تجاری در حقوق ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 119
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  ضمانت اجراهای مدنی نقض علائم تجاری در حقوق ایران

  ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه علائم تجاری اعم از کیفری و مدنی، همواره برای پیشگیری از جرایم علیه مالکیت خصوصی اشخاص (نقض علائم تجاری) و الزام به جبران خسارت است. ضمانت اجراهای مدنی که به دنبال الزام ناقض حق به جبران خسارت صاحب حق است، ناشی از تعدی و تجاوزی خواهد بود که حقوق معنوی دیگران وارد شده است. این ضمانت اجراها شامل اقدامات تامینی یا موقت و احتیاطی می شود که خود به دسته های مختلفی تقسیم می گردد، بنحوی که هر کدام، بنحوی خاص جلوه گر شده و مانع از نقض حق صاحب علامت تجاری می شود.

  با این وجود، برای الزام ناقض علامت تجاری، همواره می بایست خسارتی محرز باشد (مطابق قواعد عام مسئولیت)، خسارت وارده قبلا جبران نشده باشد، خسارت وارده از نوع عدم النفع نباشد، و جبران آن به روش محاسبه منافع نقض شده، محاسبه منافع بر اساس لیسانس، جبران خسارت معنوی و وجه التزام یا حکم به جبران خسارت از پیش تعیین شده (با رعایت قواعد عام مسئولیت مدنی) خواهد بود که در واقع، این روش ها محصور است و دادگاه ها نمی توانند بگونه ای دیگر، حکم به جبران خسارات ناشی از نقض علائم تجاری یا حقوق معنوی متعلقه به اشخاص خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها