• تاثیر مالیات بر رابطه مسئولیت اجتماعی و نوسانات قیمت سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر مالیات بر رابطه مسئولیت اجتماعی و نوسانات قیمت سهام

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مالیات بر رابطه مسئولیت اجتماعی و نوسانات قیمت سهام به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد.

  برای جمع آوری داده ها از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده و با استفاده از روش غربالگری تعداد 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده این است که مسئولیت های اجتماعی تاثیر مثبتی بر افزایش نوسانات قیمت سهام شرکت ها دارد و میزان مالیات پرداختی این تاثیر را تضعیف می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها