• آیا مدیر می تواند در نقش رهبری باشد ؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  آیا مدیر می تواند در نقش رهبری باشد ؟

  هدف از ارائه این مطالب آشنایی بیشتربا مفهوم رهبری و مدیریت و جایگاه هر یک از آنان در سازمانها می باشد و تحقق هدف های سازمانی در گرو انگیزش مناسب نیروی انسانی و رابطه ای است که مدیران و کارکنان برقرار می کنند کیفیت این رابطه به ایفای نقش رهبری مدیر وابسته است که فرایند نفوذ در رفتار دیگران معنی و تعریف می شود اندیشمندان و نظریه پردازان زیادی در این مقوله به مطالعه پرداخته و به نتایج مهمی در این زمینه رسیده اند که آیا یک مدیر می تواند یک رهبر باشد ویژگی های یک رهبر و مدیر چیست مدیریت که ازعلوم عصر جدید محسوب می شود و هر روز به اهمیت آن افزوده می شود و رهبری یکی از مقوله هایی است که مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است هدف ما در ارائه این مطالب آشنایی با ویژگی های یک رهبر و یک مدیر است و حوزه فعالیتی هر کدام از آنها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهد و یافته های جدیدی را در حوزه مدیریت و رهبری در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد و در دنیای سازمانی نوین یکی از مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر جوامع عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود رهبری یکی از مفاهیم بنیادین اداره جامعه بوده و با تحولات اجتماعی همراه است زیرا بیان نظم و اداره هر جامعه و سازمان بر مبنای آن بنا نهاده شده است بدون رهبری پیش بردن اهداف اجتماعی و رسیدن به نتیجه مطلوب یا ممکن نبوده و یا بسیار دشوار خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم