• انگیزش چاه های هیدروکربنی به روش اسیدکاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/03
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  انگیزش چاه های هیدروکربنی به روش اسیدکاری

  انگیزش چاه های هیدروکربنی به عنوان یک روش پرکاربرد در عملیات بهبود تولید مطرح است. تزریق اسید از روش های مهم انگیزش چاه های هیدروکربنی است؛ که با افزایش تخلخل و تراوایی سنگ مخزن در مجاورت چاه تولیدی باعث بهبود تولید نفت می شود. با گذشت زمان و تولید از مخزن، رسوبات آلی و معدنی در محیط متخلخل سنگ تشکیل شده و به میزان قابل توجهی تولید از مخزن را کاهش داده و باعث آسیب سازند می شوند.

  اسیدکاری چاه ها منجر به کاهش آسیب سازند و کاهش ضریب پوسته در مجاورت چاه تولیدی می شود. طبق پیشینه تحقیقات موجود، در عملیات انگیزش چاه ها عموما از اسیدکلریدریک (در سازند های کربناته) و یا مخلوط اسید فلوریدریک (در سازندهای ماسه سنگی) باتوجه به ویژگی های سنگ مخزن استفاده می شود.

  در شرایط به خصوص درون چاهی از دیگر اسیدهای آلی مثل اسید استیک نیز استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی روش اسیدکاری در انگیزش چاه های نفت و گاز پرداخته شده و مکانیسم های مرتبط با این روش ارائه شده اند. هم چنین اسیدهای پرکاربرد در میادین نفت و گاز ارائه شده است. نتایج این پژوهش منجر به بسترسازی در استفاده از روش اسیدکاری به منظور بهبود تولید نفت و گاز از میادین خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها